Op deze pagina vindt u documenten waarin stap voor stap is beschreven wat, hoe en door wie een handeling moet worden uitgevoerd. Op onze school gebruiken we onderstaande protocollen. Klik op de link en het document wordt vanzelf geopend. Als er voor u nog vragen zijn, neem dan vooral contact op met school, zodat wij met u hierover in gesprek kunnen gaan.

Anti pestprotocol Pax Christi

De opzet van dit pestprotocol is vooral preventief van aard. De problematiek wordt volgens een helder omschreven aanpak bestreden waarbij we alle partijen betrekken.

Protocol Medisch handelen

Dit document wordt gebruikt als een kind op school ziek wordt of als een kind op school medicijnen moet gebruiken. 

Protocol-veiligheid-Duik-er-eens-in

‘Duik er eens in’ is een buitenschoolse activiteit in samenwerking met zwembad Brilmansdennen in Losser. Binnen ‘Duik er eens in’ worden activiteiten op een speelse manier aangeboden, om de kinderen te laten kennismaken met de watersportcultuur en er is veel aandacht voor water en veiligheid.

Protocol-buitenschoolse-activiteiten

Dit document maakt duidelijk waar de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ligt tijdens een activiteit die buiten school om wordt georganiseerd. De rol van school hierin is het onder de aandacht brengen van de activiteit bij de leerlingen door het uitdelen van deelname formulieren.

Protocol-Vervanging-van-leerkrachten

Het vinden van (voldoende gekwalificeerd) personeel, zeker als het gaat om vervanging bij ziekte en verlof, is een belangrijk aandachtspunt voor de school en de stichting. Vaak gaat dat goed maar het levert ook wel eens problemen op. Hierin leest u wat school doet als er sprake is van vervanging.

Protocol-Schorsing-en-verwijdering

Dit document is van toepassing als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een kind.