Wat is woordenschat en waarom een taalklas? 

  • Woordenschat is de start van alle taal.  
  • De woordenschat van een kind zijn alle woorden die het kind passief en actief kent en die hij/zij nodig heeft om goed te kunnen praten en luisteren.  
  • Woordenschat heeft te maken met alle onderdelen van taal; spreken, luisteren, schrijven en lezen.  
  • De taalklas is een bewezen hulpmiddel om de woordenschat te vergroten. 
  • Kinderen met een grote woordenschat zijn succesvoller  op school. Dat gunnen we elk kind! 

Wat houdt dit nu in, zo’n taalklas? 

  • De kinderen (in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar) worden begeleid in de (Nederlandse) taal; dat kan bijvoorbeeld gaan om het durven praten in de groep (zelfvertrouwen). 
  • De kinderen leren de Nederlandse taal beter begrijpen (betekenis van woorden en zinnen). 
  • In een taalrijke omgeving wordt de passieve en actieve woordenschat ingeoefend, herhaald en daardoor verder vergroot. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het thema en de methode van elke school en bij de leefwereld van het kind. Maar ik heb ook zeker mijn eigen thema’s. Ouders ontvangen hierover bij elk nieuw thema een nieuwsbrief. 
  • Op de Pax Christi gebruiken we Social Schools voor de communicatie met ouders.  

Samen willen we ervoor zorgen dat de kinderen in Overdinkel groeien in hun taalontwikkeling. Natuurlijk komt er nog veel meer aan bod in de taalklas, maar dit zijn de belangrijkste doelen.