De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging en vormt een schakel tussen de ouders en de school. Het doel van de ouderraad is door goed onderling samenspel tussen de ouders en het schoolteam diverse activiteiten te organiseren voor de kinderen van de Pax-Christi-school.

Deze activiteiten gebeuren op verschillende momenten in het schooljaar. Zo helpen leden van de ouderraad o.a. bij

  • het Sinterklaasfeest
  • de Kerstviering
  • carnaval
  • Koninginnedag
  • het Euregiofeest
  • schoolreisjes
  • culturele activiteiten
  • de sportdag
  • de bonte avond en de afscheidsavond van groep 8

Bij sommige van deze activiteiten roepen ze ook de hulp in van andere ouders als vrijwilliger.

Ook zorgen zij voor kleine attenties bij bijzondere gebeurtenissen of voor kinderen die langdurig ziek zijn.

Om goed contact te hebben met de school vergadert de ouderraad ongeveer 1 keer per 6 weken samen met de schooldirectie, een afvaarding van het schoolteam en een afvaarding van de MR.

Het meest ideaal is als de ouderraad een doorsnede is van de ouders van kinderen uit alle klassen. Een ideale grootte is ongeveer 12 ouders.

Ouders, die interesse hebben, kunnen contact opnemen met leden van de ouderraad (orpaxchristi@skolo.nl) en/met de directie van de Pax-Christi-school.