Welkom bij basisschool Pax Christi! Onze school ligt in een rustige omgeving en heeft een geweldig groot speelveld, waar de kinderen volop kunnen spelen en sporten. Maar ook is dit speelveld ontzettend geschikt om buiten te leren. Hoe mooi is dat? Lekker met de kinderen naar buiten om al spelend en bewegend een les rekenen, taal, spelling of natuur te doen!

Bij de Pax Christi staat elk kind centraal. Wij doen er met ons schoolteam alles aan om het beste in elk kind naar boven te laten komen. Dat betekent ondersteuning als een kind dat nodig heeft, maar ook uitdaging als het kind meer aan kan dan de basisstof. Hierbij is een goede communicatie tussen de ouders en school erg belangrijk; u kent uw eigen kind het beste. Op deze manier kunnen we elkaar aanvullen en helpen waar dat nodig is.

We vinden het belangrijk dat een kind zich op school gezien en gehoord voelt en dat een kind zich veilig voelt. Door een prettige sfeer op school, komt een kind tot leren, kan een kind groeien in zelfvertrouwen en zelfstandigheid en kan een kind zich verder ontwikkelen.

Op school is het hele jaar door aandacht voor het verbeteren of verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs. We gebruiken verschillende lesmethodes, maar durven die ook los te laten als dat nodig is. Op dat moment kijkt de leerkracht hoe het lesdoel bereikt kan worden, door kennis, ervaring of inspiratie opgedaan in trainingen in te zetten. Onze leerkrachten blijven zo zich ook ontwikkelen.

Ons onderwijs is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. In iedere groep wordt gewerkt op verschillende instructie- en verwerking niveaus, zodat elke leerling de kans krijgt zich te ontwikkelen. We werken en spelen samen, praten samen en hebben plezier met elkaar, maar kunnen ook elkaar helpen als iemand verdrietig is. Met elkaar werken we aan elkaars toekomst. Zo zijn we samen sterk in onderwijs! En dat is dan ook meteen het schoolmotto van onze school:

                                                Samen Sterk in Onderwijs