De schoolgids van RK Basisschool Pax Christi geeft aan waar onze school voor staat en hoe wij ons onderwijs trachten te realiseren. De schoolgids is het resultaat van constant overleg samenwerking tussen directieleden, teamleden, MR-leden en ouders en vervolgens door de algemene directie en stichting Skolo vastgesteld.

Deze gids informeert u over de belangrijkste zaken op onze school.

Het gaat dan om:

  • Hoe de school vanuit een katholiek normen en waardenpatroon de identiteit gestalte wil geven.
  • Hoe wij de doelstellingen, die de wet op het basisonderwijs aan ons stelt, proberen te realiseren.
  • Hoe wij inhoud geven aan ons onderwijs. Hoe wij met elkaar omgaan en wat wij daarmee beogen.
  • Hoe de school omgaat met de ontwikkelingen in de maatschappij en de gevolgen hiervan op onze kinderen.
  • Aandacht besteden aan het individuele kind.
  • Hoe de school omgaat met formele zaken als verlofregelingen, klachtenregelingen e.d.

De MR heeft instemmingsrecht met betrekking tot de schoolgids.

Wenst u aanvullingen of heeft u suggesties, dan vernemen we dat graag van u. Een open en positieve communicatie draagt bij tot een fijne samenwerking.

Hieronder kunt u de actuele schoolgids inzien en downloaden als PDF bestand. Om dit bestand te kunnen lezen moet uw computer beschikken over Acobat Reader. Dit programma kunt u hier gratis downloaden.

Schoolgids 2023-2027