Ons team

Maak kennis met ons team

Directeur: Anouk Nordkamp

Adjunct directeur: Lilian Bos

Intern Begeleider: Nicole Van Tiggele

Groep 1 / 2 A: Rochelle Lohuis, Ria Boerrigter

Groep 1 / 2 B: Karin Kroeze, Erna Kroep

Groep 3: Tamara Scheffer, Mandy Diepenbroek

Groep 4: Anouk Oortman, Amy Van Harmelen

Groep 5: Pascal Liebrand, Lilian Bos

Groep 6: Lieke Haarman

Groep 7: Laura Brunink

Groep 8: Lars Olde Meierink

Schoolcontactpersoon: Karin Kroeze, Ria Boerrigter

Onderwijsassistent: Dawinja Nijkamp, Kerles Yousif

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Colja Heerink

Plusgroepcoördinator: Tamara Scheffer, Rochelle Lohuis

Conciërge: René Koller

Huishoudelijke dienst: Heike Bok