Onze Kernwaarden

Op onze school werken en handelen wij vanuit onze kernwaarden. Hieronder leggen wij uit wat onze kernwaarden zijn en wat we daarmee bedoelen. De plaatjes die hierbij horen, hangen door onze hele school, zodat we iedere dag kunnen zien waarom we doen wat we doen.

Toegewijd                 

Als je toegewijd bent, ontstaan er prachtige dingen

Als een kind helemaal opgaat in wat hij of zij doet is dat prachtig om te zien! Het mooie is dat kinderen dat ook heel goed zelf kunnen. Wij scheppen de omstandigheden daarvoor, omdat we weten hoe belangrijk dat is. Maar ook omdat we zelf zo toegewijd zijn aan ons mooie vak.

Bewustwording

Wij willen dat jij je bewust wordt van wie je bent.

Als je je ontwikkelt, groeit ook je bewustzijn. Over wie je bent, over wat je belangrijk vindt, over hoe je keuzes maakt en wat je wilt kiezen. Wij hebben een grote rol in dat proces. We stimuleren het, we scheppen er ruimte voor en we begeleiden het. We zijn trots dat we daar een bijdrage aan mogen leveren.

Onbevangen

Wij vinden dat je de wereld onbevangen moet ontdekken.

Alleen als je echt open staat, kun je leren. Kinderen hebben geen oordelen. Juist die onbevangenheid koesteren wij. Omdat die zo belangrijk is voor het leren, voor het ontdekken en voor je ontwikkeling als persoon, als mens. Wij zien het als een belangrijke opdracht om onze kinderen te helpen ontdekken wat hen zo bijzonder maakt en wat zij de wereld te bieden hebben. En dat is voor elk kind uniek.

Open

Als je vooruit wilt komen moet je open staan voor anderen.

Vooruitkomen lukt alleen als je ook durft te falen. En als je bereid bent om het daarover te hebben. Zo leren kinderen dat het goed is om uit te proberen. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. De wereld staat geen seconde stil, dus wij bewegen mee. En daarover hebben we het graag. Als team, met ouders en anderen. Zo zijn we bezig om een mooie toekomst te bouwen. Samen.

Moedig

Door moedig te zijn laten we ook onze kwetsbaarheid zien

Moed klinkt vaak groot, maar het zit juist ook in de kleine dingen. Moed helpt je om te groeien, om groter te worden dan je nu bent. Als je moedig durft te zijn, kun je het verschil maken. Door onze moed laten we ook zien dat we kwetsbaar zijn.

Vieren

We vieren het leven omdat we het kunnen delen

We realiseren ons dat we veel te vieren hebben. Vanwege ons mooie vak en vanwege onze overtuiging. Vanwege het succes en het plezier dat we bij onze leerlingen zien. Wij vinden ook dat je alleen echt kunt vieren als je dat deelt met anderen. Met de kinderen, met ouders en met andere betrokkenen. Vieren gaat over feest, maar ook over het besef dat je deel uitmaakt van een groter geheel.

 

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen