In een peuterspeelzaalgroep volgen maximaal 14 kinderen tijdens schoolweken een educatief programma. Kinderen zijn welkom vanaf 2,5 jaar. Komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, dan mag uw zoon/dochter al vanaf 2 jaar naar de peuterspeelzaalgroep.

Kindcentrum Pax Christi
Hoofdstraat 68
7586 BV Overdinkel

SKESKE kinderopvang
Wethouder Nijhuisstaat 1
7545 NA  Enschede
Informatie en aanmelden: T 053 – 480 00 24
info@www.skekinderopvang.nl

Kijkt u ook eens op:
www.skekinderopvang.nl