Kinderopvang op de Pax Christi school

Donderdag 19 juli 2012 ondertekenden SKOLO (Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel) en SKE (Stichting Kinderopvang Enschede) een samenwerkingsovereenkomst betreffende de opvang van kinderen van 0-13 jaar op de Katholieke Basisschool Pax Christi Overdinkel.

SKE kinderopvang verzorgt kinderopvang en peuteropvang in 23 kinderdagverblijven en 48  buitenschoolse opvanglocaties in de regio Twente en de Achterhoek. De betrokken en professionele medewerkers zorgen voor de uitstekende kwaliteit van de opvang van uw kind. Naast een goede verzorging maakt SKE zich sterk voor het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

Want kinderopvang is meer dan alleen onderdak bieden. Voor ouder en kind moet het voelen als een tweede thuis, veilig en vertrouwd. SKE werkt met ‘gereedschappen’ om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van jonge kinderen in goede banen wordt geleid. Dit noemen wij methodisch werken.

Met behulp van een bepaald thema worden gedurende een aantal weken diverse activiteiten georganiseerd, afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van ieder kind.

Er wordt veel ‘gespeeld’ met de kinderen. Door dit spel te begeleiden en eventueel te sturen, stimuleren we de ontwikkeling van uw kind op sociaal, cognitief en emotioneel gebied.

Kindcentrum Pax Christi
Hoofdstraat 68
7586 BV Overdinkel

SKESKE kinderopvang
Wethouder Nijhuisstaat 1
7545 NA  Enschede
Informatie en aanmelden: T 053 – 480 00 24
info@www.skekinderopvang.nl

Kijkt u ook eens op:
www.skekinderopvang.nl