In de kinderdagopvang werkt een vaste groep pedagogisch medewerkers. Fijn voor uw kind en voor u. Broertjes en zusjes kunnen samen in één groep. Wij zorgen voor de luiers, vers fruit, broodmaaltijden, drinken en af en toe wat lekkers.

Vanaf 2 jaar volgen de kinderen hetzelfde ontwikkelingsgerichte activiteitenprogramma als de peuterspeelzaalgroep.

Kindcentrum Pax Christi
Hoofdstraat 68
7586 BV Overdinkel

SKESKE kinderopvang
Wethouder Nijhuisstaat 1
7545 NA  Enschede
Informatie en aanmelden: T 053 – 480 00 24
info@www.skekinderopvang.nl

Kijkt u ook eens op:
www.skekinderopvang.nl