Nieuwsbrief

De nieuwsbrieven worden aan ouders verstuurd via Parnassys. Dit is een systeem waarmee we ouders op de hoogte kunnen houden van de laatste nieuwtjes.